ข่าวประชาสัมพันธ์ July 16, 2021

Blood donation requested

Blood donation requested

Blood donation requested

มอบหนังสือ 100 ปรัชญาคุณธรรม เพื่อให้ผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มอบหนังสือ 100 ปรัชญาคุณธรรม เพื่อให้ผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บมจ. บูติคนิวซิตี้ ร่วมกับ มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา มอบหนังสือ 100 ปรัชญาคุณธรรม เพื่อให้ผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อ่านระหว่างการรักษา ณ รพ.จุฬาฯ

บริจาคข้าวกล่องแทนใจ เพื่อส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ ในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19

บริจาคข้าวกล่องแทนใจ เพื่อส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ ในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19

ร้านโอลด์ สตรีท บักกุ๊ตเต๊ ในเครือ บริษัท กินมั้ย กรุ๊ป จำกัด และบริษัท บิ๊กเวสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จัดแคมเปญประจำเดือนกรกฎาคม 2564 บริจาคข้าวกล่องแทนใจ เพื่อส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ ในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทาน “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” พร้อมมอบอาหารพระราชทานแก่ผู้แทน เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

รอง ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทาน “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” พร้อมมอบอาหารพระราชทานแก่ผู้แทน เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

บทความเรื่อง ความรับผิดชอบร่วมกันของคนไทย เมื่อบ้านเมือง เกิดปัญหา

บทความเรื่อง ความรับผิดชอบร่วมกันของคนไทย เมื่อบ้านเมือง เกิดปัญหา

บทความเรื่อง ความรับผิดชอบร่วมกันของคนไทย เมื่อบ้านเมืองเกิดปัญหา

สภากาชาดไทย เจรจาจัดซื้อวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา”  ฉีดประชาชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สภากาชาดไทย เจรจาจัดซื้อวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” ฉีดประชาชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สภากาชาดไทย เจรจาจัดซื้อวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” กับบริษัทผู้ผลิตเรียบร้อยแล้ว 1 ล้านโดส ฉีดประชาชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ขณะนี้อยู่ในขี้นตอนรอองค์การเภสัชกรรมนำเข้า

สภากาชาดไทย เป็น 1 ใน 5 หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการนำเข้าวัคซีนโควิด-19

สภากาชาดไทย เป็น 1 ใน 5 หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการนำเข้าวัคซีนโควิด-19

สภากาชาดไทย เป็น 1 ใน 5 หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการนำเข้าวัคซีนโควิด-19

Go Top