ข่าวประชาสัมพันธ์ July 12, 2564

รับบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19

รับบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19

บมจ. เอ็ม บี เค ร่วมกิจกรรม เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และสภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ที่ เอ็ม บี เค

บทความเรื่อง “หมู่โลหิตมีอะไรบ้าง”

บทความเรื่อง “หมู่โลหิตมีอะไรบ้าง”

บทความเรื่อง “หมู่โลหิตมีอะไรบ้าง”

ประกาศเลื่อนรับสมัคร การประกวดจัดทำสื่อภาพนิ่ง (Infographic)

ประกาศเลื่อนรับสมัคร การประกวดจัดทำสื่อภาพนิ่ง (Infographic)

บจก. แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) ประกาศเลื่อนรับสมัคร กิจกรรมการประกวดจัดทำสื่อภาพนิ่ง (Infographic) ในโครงการ “แบรนด์ พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต”

โครงการ “บริจาคโลหิต แค็บบ์คิดคนละครึ่ง”

โครงการ “บริจาคโลหิต แค็บบ์คิดคนละครึ่ง”

ศูนย์บริการโลหิตฯ ร่วมกับ บจก. เอเชีย แค็บ จัดโครงการ “บริจาคโลหิต แค็บบ์คิดคนละครึ่ง” ลดค่าโดยสารให้แก่ผู้ที่มาบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตฯ

ชวนประชาชนบริจาคโลหิตผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ชวนประชาชนบริจาคโลหิตผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนประชาชนบริจาคโลหิตผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในโครงการ “Blood Challenge”

กิจกรรม”ร่วมเติมโลหิตให้เต็ม” ครั้งที่ 5

กิจกรรม”ร่วมเติมโลหิตให้เต็ม” ครั้งที่ 5

บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) และสามย่านมิตรทาวน์ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “ร่วมเติมโลหิตให้เต็ม” ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เพื่อสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการใช้รักษาผู้ป่วย

รับมอบเงิน จากนายอำนวย ไตรรัตโนภาส

รับมอบเงิน จากนายอำนวย ไตรรัตโนภาส

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินจาก นายอำนวย ไตรรัตโนภาส เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

มอบผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่ม ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

มอบผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่ม ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ และ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป มอบผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มโออิชิ และน้ำดื่มตราช้าง ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บทความเรื่อง “นวัตกรรม AI แม่นยำ รุกตรวจเชื้อโควิด-19”

บทความเรื่อง “นวัตกรรม AI แม่นยำ รุกตรวจเชื้อโควิด-19”

บทความเรื่อง “นวัตกรรม AI แม่นยำ รุกตรวจเชื้อโควิด-19”

รับมอบเงิน

รับมอบเงิน

คุณน้อมจิตร แสงศรีธูป รับมอบเงินจาก บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

Go Top