ข่าวประชาสัมพันธ์ July 9, 2564

Photos of kindness

Photos of kindness

Photos of kindness

กิจกรรมบริจาคโลหิต “ร่วมเติมโลหิตให้เต็ม” ครั้งที่ 5

กิจกรรมบริจาคโลหิต “ร่วมเติมโลหิตให้เต็ม” ครั้งที่ 5

บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) และสามย่านมิตรทาวน์ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “ร่วมเติมโลหิตให้เต็ม” ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เพื่อสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการใช้รักษาผู้ป่วย

ร่วมสมทบทุนโครงการเข็มวันอานันทมหิดล  2564

ร่วมสมทบทุนโครงการเข็มวันอานันทมหิดล 2564

กิฟฟารีน ห่วงใยคนไทย ร่วมสมทบทุนโครงการเข็มวันอานันทมหิดล 2564 เพื่อการวิจัยวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

บทความเรื่อง เสื้อกาวน์ ขอเสื้อเกราะ (คุณภาพดี)

บทความเรื่อง เสื้อกาวน์ ขอเสื้อเกราะ (คุณภาพดี)

บทความเรื่อง เสื้อกาวน์ ขอเสื้อเกราะ (คุณภาพดี)

ห้องส่องกล้อง ตรวจลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก รพ.จุฬาฯ

ห้องส่องกล้อง ตรวจลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก รพ.จุฬาฯ

ซอ จียอน และ รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น ร่วมกิจกรรม “คู่ไหน ใช่เลย” โดยเงินรางวัลจะนำไปบริจาคปรับปรุงห้องส่องกล้อง ตรวจลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก รพ.จุฬาฯ

บทความเรื่อง สู้โควิด-19 ทางโลก ทางธรรมสู้ศรัทธา

บทความเรื่อง สู้โควิด-19 ทางโลก ทางธรรมสู้ศรัทธา

บทความเรื่อง สู้โควิด-19 ทางโลก ทางธรรมสู้ศรัทธา

รับมอบหนังสือ 100 ปรัชญาคุณธรรม เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วยโรคโควิด-19

รับมอบหนังสือ 100 ปรัชญาคุณธรรม เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วยโรคโควิด-19

คุณศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ รับมอบหนังสือ 100 ปรัชญาคุณธรรม เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วยโรคโควิด-19 อ่านระหว่างการรักษาที่ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงินบริจาค

รับมอบเงินบริจาค

คุณจิตรา จันชนะกิจ ผู้ช่วย หน.พยาบาล รพ.จุฬาฯ รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. โบฟี่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รับมอบเงินบริจาคจ ซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจและรักษามะเร็งเม็ดเลือด รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงินบริจาคจ ซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจและรักษามะเร็งเม็ดเลือด รพ.จุฬาฯ

คุณศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ และ ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ รับมอบเงินบริจาคจากคุณปะพล ชนะเสนีย์ และคณะ เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจและรักษามะเร็งเม็ดเลือด รพ.จุฬาฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ จากผู้แทน บจก. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ เพื่อนำไปบรรจุในชุดถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย

Go Top