ข่าวประชาสัมพันธ์ July 8, 2021

บมอบหนังสือ 100 ปรัชญาคุณธรรม เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วยโรคโควิด-19

บมอบหนังสือ 100 ปรัชญาคุณธรรม เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วยโรคโควิด-19

คุณศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ รับมอบหนังสือ 100 ปรัชญาคุณธรรม เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วยโรคโควิด-19 อ่านระหว่างการรักษาที่ รพ.จุฬาฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ จากผู้แทน บจก. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ เพื่อนำไปบรรจุในชุดถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบเงินจาก ธนาคารแห่งประเทศจีน

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบเงินจาก ธนาคารแห่งประเทศจีน

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบเงินจาก ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด มหาชน เพื่อสนับสนุนการวิจัยวัคซีนโควิด-19

พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19

พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินจาก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนโครงการ “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19” ที่สภากาชาดไทย

นายเตช บุนนาค เป็นประธานในพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

นายเตช บุนนาค เป็นประธานในพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

นายเตช บุนนาค เป็นประธานในพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” พร้อมมอบอาหารพระราชทานแก่ผู้แทน เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

Go Top