ข่าวประชาสัมพันธ์ July 8, 2021

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ร่วมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติโควิด-19

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ร่วมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติโควิด-19

ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา พร้อมคณะครู ร่วมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา

สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ที่ เอ็ม บี เค

สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ที่ เอ็ม บี เค

บมจ. เอ็ม บี เค ร่วมกิจกรรม เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และสภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ที่ เอ็ม บี เค

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ให้คำแนะนำการควบคุมโรคระบาด ต้องอาศัยทั้งความร่วมมือของประชาชนในการักษาวินัยการคัดกรองอย่างเข้มข้น

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ให้คำแนะนำการควบคุมโรคระบาด ต้องอาศัยทั้งความร่วมมือของประชาชนในการักษาวินัยการคัดกรองอย่างเข้มข้น

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ให้คำแนะนำการควบคุมโรคระบาดต้องอาศัยทั้งความร่วมมือของประชาชนในการักษาวินัยการคัดกรองอย่างเข้มข้น

บริจาคปรับปรุงห้องส่องกล้อง ตรวจลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก รพ.จุฬาฯ

บริจาคปรับปรุงห้องส่องกล้อง ตรวจลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก รพ.จุฬาฯ

ซอ จียอน และ รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น ร่วมกิจกรรม “คู่ไหน ใช่เลย” โดยเงินรางวัลจะนำไปบริจาคปรับปรุงห้องส่องกล้อง ตรวจลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก รพ.จุฬาฯ

ธนาคารไทยพาณิชย์ บริจาคเงิน ให้ รพ.จุฬาฯ

ธนาคารไทยพาณิชย์ บริจาคเงิน ให้ รพ.จุฬาฯ

ธนาคารไทยพาณิชย์ บริจาคเงิน ให้ รพ.จุฬาฯ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

อยู่ได้อย่างมีความสุขหากรู้เท่าทัน กับ “ฮีโมฟีเลีย” โรคเลือดออกง่ายหยุดยาก อันตรายในเด็ก

อยู่ได้อย่างมีความสุขหากรู้เท่าทัน กับ “ฮีโมฟีเลีย” โรคเลือดออกง่ายหยุดยาก อันตรายในเด็ก

อยู่ได้อย่างมีความสุขหากรู้เท่าทัน กับ “ฮีโมฟีเลีย” โรคเลือดออกง่ายหยุดยาก อันตรายในเด็ก

โรคโควิด-19 กับอาการผิวหนัง

โรคโควิด-19 กับอาการผิวหนัง

โรคโควิด-19 กับอาการผิวหนัง

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึง “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”  โมเดลชี้ชะตาเปิดประเทศ

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึง “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” โมเดลชี้ชะตาเปิดประเทศ

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึง “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” โมเดลชี้ชะตาเปิดประเทศ

รับมอบเงินบริจาค

รับมอบเงินบริจาค

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รับมอบเงินบริจาค จาก คุณวรรณี บุญวิวัฒน-โสภณ และคุณชาญชัย ตันติราษฎร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและปลูกถ่ายหัวใจศูนย์หัวใจ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง

รับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จาก บจก. มายการพิมพ์ เพื่อนำไปมอบให้ รพ.จุฬาฯ

Go Top