ข่าวประชาสัมพันธ์ July 7, 2021

รับมอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและปลูกถ่ายหัวใจศูนย์หัวใจ

รับมอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและปลูกถ่ายหัวใจศูนย์หัวใจ

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รับมอบเงินบริจาค จาก คุณวรรณี บุญวิวัฒน-โสภณ และคุณชาญชัย ตันติราษฎร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและปลูกถ่ายหัวใจศูนย์หัวใจ รพ.จุฬาฯ

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ด็อกเตอร์คลีน

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ด็อกเตอร์คลีน

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ด็อกเตอร์คลีน จาก บจก. เอสพี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น เพื่อมอบให้ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่ง

พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19

พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินจาก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนโครงการ “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19” ที่สภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จังหวัดตรัง

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จังหวัดตรัง

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จังหวัดตรัง

ครัวพระราชทาน สู่ราษฎรจังหวัดตรัง

ครัวพระราชทาน สู่ราษฎรจังหวัดตรัง

ครัวพระราชทาน สู่ราษฎรจังหวัดตรัง

Go Top