ข่าวประชาสัมพันธ์ July 5, 2021

บทความ

บทความ

บทความเรื่อง “ต้องรู้ ทบทวนกันไว้ สู้โควิดที่บ้าน อาการใดไม่ได้แล้ว”

บทความ

บทความ

บทความเรื่อง “ความรู้-ความเห็นหมอโควิด ธีระวัฒน์-นิธิพัฒน์-มานพ โซเชี่ยลล่าชื่อปลด นพ.ยง”

รับมอบเงิน จากมูลนิธิไอวีแอล

รับมอบเงิน จากมูลนิธิไอวีแอล

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จากมูลนิธิไอวีแอล เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังสภากาชาดอินเดีย ในสถาณการณ์โควิด-19

บทความเรื่อง “COVID-19”

บทความเรื่อง “COVID-19”

คอลัมน์ “พินิจ-พิจารณ์” บทความเรื่อง “COVID-19”

รับมอบเงิน

รับมอบเงิน

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินจาก นายวัลลภ เจียรวนนท์ ผู้แทนมูลนิธิจริยธรรมพร้อมพูน เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับรักษาโรคโควิด-19 ของ รพ.จุฬาฯ

จัดตั้ง“โรงครัวพระราชทานฯ” อ.เบตง จ.ยะลา

จัดตั้ง“โรงครัวพระราชทานฯ” อ.เบตง จ.ยะลา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พระราชทานพระราชานุญาต จัดตั้ง “โรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” ณ อ.เบตง จ.ยะลา

เสด็จทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์

เสด็จทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา

ถวายเงินการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563

ถวายเงินการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ พร้อมคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

Go Top