ข่าวประชาสัมพันธ์ July 5, 2021

บทความ

บทความ

บทความเรื่อง “การใช้ความรุนแรงไม่ใช่ทางออกของการดับไฟใต้”

ประกาศเตือนสถานการณ์การระบาดโควิด-19

ประกาศเตือนสถานการณ์การระบาดโควิด-19

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศอินโดนีเซีย ประกาศเตือนสถานการณ์การระบาดของผู้ติดเชื้อโควิด-19สายพันธุ์เดลตา ในเขตอิเหนา มีการแพร่กระจายเพิ่มขึ้น

บทความ

บทความ

บทความเรื่อง “ซีทัช แผ่นฆ่าเชื้อไวรัส สร้างเซฟโซนสนับสนุน 14 รพ. เขตปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ช่วยบุคลากรทางการแพทย์”

มอบเครื่องสั่นปอดความถี่สูง ระบบอัตโนมัติ

มอบเครื่องสั่นปอดความถี่สูง ระบบอัตโนมัติ

บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องสั่นปอดความถี่สูง ระบบอัตโนมัติ สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงิน

รับมอบเงิน

ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ รับมอบเงิน จากคุณประเสริฐ-สมิทธิ เนาถาวร เพื่อสบทบกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงอายุอาคาร ส.ธ. รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงิน

รับมอบเงิน

คุณมาเรียม เพราะสุนทร รับมอบเงิน จากคุณจุฑารัตน์-กิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง

รับมอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง

ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รับมอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จาก ม.ร.ว.เอมจิตร จิตรพงศ์ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

รับมอบอาหารกล่อง

รับมอบอาหารกล่อง

คุณจิตรา จันชนะกิจ รับมอบอาหารกล่อง จาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงิน

รับมอบเงิน

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รับมอบเงิน จาก นายสุนทร-เรณู ภูริสินสิทธิ์ เพื่อช่วยเหลือทางการแพทย์และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

บทความ

บทความ

บทความเรื่อง “จุฬาฯ เปิดคลินิกสุขภาพเพศ ครบวงจรปลอดภัย ในชีวิตทุกทางเลือก”

Go Top