ข่าวประชาสัมพันธ์ June 18, 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงบาตร เนื่องในวันสถาปนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงบาตร เนื่องในวันสถาปนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงบาตร เนื่องในวันสถาปนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และทรงเปิด อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

“อาวุธดี” วันนี้ยังขาด “พลาสมาสู้โควิด” ช่วยกันเร่ง “เติมด่วน”

“อาวุธดี” วันนี้ยังขาด “พลาสมาสู้โควิด” ช่วยกันเร่ง “เติมด่วน”

“อาวุธดี” วันนี้ยังขาด “พลาสมาสู้โควิด” ช่วยกันเร่ง “เติมด่วน”

ซื้อเครื่องช่วยหายใจอุปกรณ์ทางการแพทย์ และทำถุงน้ำใจ มอบให้ รพ.จุฬาฯ

ซื้อเครื่องช่วยหายใจอุปกรณ์ทางการแพทย์ และทำถุงน้ำใจ มอบให้ รพ.จุฬาฯ

คุณแอ๊ว-ศุภลักษณ์ จัดงบประมาณซื้อเครื่องช่วยหายใจอุปกรณ์ทางการแพทย์ และทำถุงน้ำใจ มอบให้ รพ.จุฬาฯ

รับมอบหน้ากากอนามัย N95 เพื่อมอบให้บุคลากรศูนย์ภาพวินิจฉัย รพ.จุฬาฯ

รับมอบหน้ากากอนามัย N95 เพื่อมอบให้บุคลากรศูนย์ภาพวินิจฉัย รพ.จุฬาฯ

นายบุญชัย นิตยสุภาภรณ์ รับมอบหน้ากากอนามัย N95 จาก บจก. ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) เพื่อมอบให้บุคลากรศูนย์ภาพวินิจฉัย รพ.จุฬาฯ

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ดร.วัลลภ สุวรรณดี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์รพ.จุฬาฯ และทีมอาสาสมัครที่ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สนับสนุนการฉีดวัคซีนให้ประชาชน

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สนับสนุนการฉีดวัคซีนให้ประชาชน

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จาก บจก.เซฟรอน ประเทศไทย สนับสนุนการฉีดวัคซีนให้ประชาชน

รพ.จุฬาฯ รับมอบเครื่องทำน้ำแข็งปลอดเชื้อ

รพ.จุฬาฯ รับมอบเครื่องทำน้ำแข็งปลอดเชื้อ

รพ.จุฬาฯ รับมอบเครื่องทำน้ำแข็งปลอดเชื้อจาก บจก. ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล สำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ

บริจาคเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย สำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ รพ.จุฬาฯ

บริจาคเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย สำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ รพ.จุฬาฯ

ผศ.นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รับมอบเงินบริจาค จาก คุณธีร์รัถต์-คุณกิตติภัต-คุณนงนิภา สุทธิสัมพัทน์ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยสภาวะหัวใจล้มเหลวและปลูกถ่ายหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ สำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ รพ.จุฬาฯ

เดินหน้าพัฒนาวัคซีน “ChulaCov19” รองรับ..ไวรัสกลายพันธุ์

เดินหน้าพัฒนาวัคซีน “ChulaCov19” รองรับ..ไวรัสกลายพันธุ์

เดินหน้าพัฒนาวัคซีน “ChulaCov19” รองรับ..ไวรัสกลายพันธุ์

“BETAGRO #recover19” สนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19

“BETAGRO #recover19” สนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม และคณะ รับมอบเงินบริจาค จากเครือเบทาโกร ภายใต้โครงการ “BETAGRO #recover19” สนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19

Go Top