ข่าวประชาสัมพันธ์ June 17, 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงบาตร เนื่องในวันสถาปนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงบาตร เนื่องในวันสถาปนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงบาตร เนื่องในวันสถาปนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และทรงเปิด อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

บทความ : “อาวุธดี” วันนี้ยังขาด “พลาสมาสู้โควิด”  ช่วยกันเร่ง “เติมด่วน”

บทความ : “อาวุธดี” วันนี้ยังขาด “พลาสมาสู้โควิด” ช่วยกันเร่ง “เติมด่วน”

บทความ : “อาวุธดี” วันนี้ยังขาด “พลาสมาสู้โควิด” ช่วยกันเร่ง “เติมด่วน”

สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่ายมอบผลิตภัณฑ์และเงินสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่ายมอบผลิตภัณฑ์และเงินสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

บมจ. สหพัฒนพิบูล ร่วมกับ สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่ายมอบผลิตภัณฑ์และเงินสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

มอบชุดป้องกันความปลอดภัย (PPE) เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยของรพ.จุฬาฯ

มอบชุดป้องกันความปลอดภัย (PPE) เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยของรพ.จุฬาฯ

บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต มอบชุดป้องกันความปลอดภัย (PPE) เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยของรพ.จุฬาฯ

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์รพ.จุฬาฯ

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์รพ.จุฬาฯ

ดร.วัลลภ สุวรรณดี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์รพ.จุฬาฯ และทีมอาสาสมัครที่ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

รับมอบหน้ากากอนามัย N95

รับมอบหน้ากากอนามัย N95

นายบุญชัย นิตยสุภาภรณ์ รับมอบหน้ากากอนามัย N95 จาก บจก. ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) เพื่อมอบให้บุคลากรศูนย์ภาพวินิจฉัย รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงินบริจาค สนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยสภาวะหัวใจล้มเหลวและปลูกถ่ายหัวใจ สำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงินบริจาค สนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยสภาวะหัวใจล้มเหลวและปลูกถ่ายหัวใจ สำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ รพ.จุฬาฯ

ผศ.นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รับมอบเงินบริจาค จาก คุณธีร์รัถต์-กิตติภัต-นงนิภา สุทธิสัมพัทน์ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยสภาวะหัวใจล้มเหลวและปลูกถ่ายหัวใจ สำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ รพ.จุฬาฯ

รพ.จุฬาฯ เริ่มทดลองฉีดวัคซีน “ChulaCov19”

รพ.จุฬาฯ เริ่มทดลองฉีดวัคซีน “ChulaCov19”

รพ.จุฬาฯ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เริ่มทดลองฉีดวัคซีน “ChulaCov19” ในมนุษย์ครั้งแรก ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

เบทาโกร สนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19

เบทาโกร สนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม และคณะ รับมอบเงินบริจาค จากเครือเบทาโกร ภายใต้โครงการ “BETAGRO #recover19” สนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค ช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค ช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจากบ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Go Top