ข่าวประชาสัมพันธ์ June 8, 2564

แบรนด์ SIRIVANNAVARI  รายได้ส่วนหนึ่งสมทบ กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อช่วยลดการติดเอดส์ สภากาชาดไทย

แบรนด์ SIRIVANNAVARI รายได้ส่วนหนึ่งสมทบ กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อช่วยลดการติดเอดส์ สภากาชาดไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเผยโฉมคอลเลกชันทรงออกแบบ แบรนด์ SIRIVANNAVARI รายได้ส่วนหนึ่งสมทบ กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อช่วยลดการติดเอดส์ สภากาชาดไทย

บุญกุศลใหญ่ “น้องทีน” ชวนแม่ไปบริจาคอวัยวะ-ดวงตาครั้งสุดท้ายก่อนจากไปอย่างไม่มีวันกลับ

บุญกุศลใหญ่ “น้องทีน” ชวนแม่ไปบริจาคอวัยวะ-ดวงตาครั้งสุดท้ายก่อนจากไปอย่างไม่มีวันกลับ

บุญกุศลใหญ่ “น้องทีน” ชวนแม่ไปบริจาคอวัยวะ-ดวงตาครั้งสุดท้ายก่อนจากไปอย่างไม่มีวันกลับ

ร่วมส่งกำลังใจให้คนไทยสู้โควิด-19 มอบป๊อปคอร์นเดลิเวอรี่ให้กับศูนย์บริการโลหิตฯ

ร่วมส่งกำลังใจให้คนไทยสู้โควิด-19 มอบป๊อปคอร์นเดลิเวอรี่ให้กับศูนย์บริการโลหิตฯ

โรงภาพยนตร์เครือ เอส เอฟ ร่วมส่งกำลังใจให้คนไทยสู้โควิด-19 มอบป๊อปคอร์นเดลิเวอรี่ให้กับศูนย์บริการโลหิตฯ เพื่อสนับสนุนและเชิญชวนให้คนไทยที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมกันบริจาคโลหิต

เชิญชวนซื้อ “เข็มวันอานันทมหิดล” และเสื้อที่ระลึก   รายได้สมทบทุน มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

เชิญชวนซื้อ “เข็มวันอานันทมหิดล” และเสื้อที่ระลึก รายได้สมทบทุน มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

เชิญชวนซื้อ “เข็มวันอานันทมหิดล” และเสื้อที่ระลึก รายได้สมทบทุน มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

แคมเปญใหญ่ “เอพี เซฟชีวิต เซฟสังคม”

แคมเปญใหญ่ “เอพี เซฟชีวิต เซฟสังคม”

แคมเปญใหญ่ “เอพี เซฟชีวิต เซฟสังคม”

มอบเงินบริจาคสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.จุฬาฯ

มอบเงินบริจาคสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.จุฬาฯ

บจก. ท็อป โซลเว้นท์ บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ มอบเงินบริจาคสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงินบริจาค จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงินบริจาค จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.จุฬาฯ

นายอำภล ศรีอภิรัฐ รับมอบเงินบริจาค จาก บจก. อ๊าร์ท-เสรีนา ปิสตัน เพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ และคณะ รับพระราชทานเครื่องอัลตราซาวด์จากกองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด-19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ และคณะ รับพระราชทานเครื่องอัลตราซาวด์จากกองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด-19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ และคณะ รับพระราชทานเครื่องอัลตราซาวด์จากกองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด-19

มอบอาหาร น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค-บริโภค และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

มอบอาหาร น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค-บริโภค และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

“เอ-วราวุธ เจนธนากุล” ส่งมอบอาหาร น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค-บริโภค และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบชุด PPE  เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้งานป้องกันโควิด-19 รพ.จุฬาฯ

รับมอบชุด PPE เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้งานป้องกันโควิด-19 รพ.จุฬาฯ

คุณจิตรา จันชนะกิจ รับมอบชุด PPE จากผู้บริหาร ABSS เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้งานป้องกันโควิด-19 รพ.จุฬาฯ

Go Top