ข่าวประชาสัมพันธ์ May 27, 2564

เลขาธิการฯ รับมอบชุด PPE และคอมพิวเตอร์พกพา

เลขาธิการฯ รับมอบชุด PPE และคอมพิวเตอร์พกพา

เลขาธิการฯ รับมอบชุด PPE และคอมพิวเตอร์พกพา จาก บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด สนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ของสภากาชาดไทย

Go Top