ข่าวประชาสัมพันธ์ May 17, 2564

บทความเรื่อง“สิทธิความเป็นมนุษย์ระหว่างยิว-ปาเลสไตน์”

บทความเรื่อง“สิทธิความเป็นมนุษย์ระหว่างยิว-ปาเลสไตน์”

บทความเรื่อง “สิทธิความเป็นมนุษย์ระหว่างยิว-ปาเลสไตน์”

มอบเงินเพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

มอบเงินเพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

บจก. สื่อสากล มอบเงินเพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วย ติดเชื้อโควิด-19 และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

บทความเรื่อง “หมอมาแล้ว ลุงถอยไป”

บทความเรื่อง “หมอมาแล้ว ลุงถอยไป”

บทความเรื่อง “หมอมาแล้ว ลุงถอยไป”

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ฉุกเฉิน

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ฉุกเฉิน

บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยจากสถานการณ์โควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงินพร้อมอุปกรณ์การแพทย์

รับมอบเงินพร้อมอุปกรณ์การแพทย์

พ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รับมอบเงินพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จาก บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย ในโครงการ “เคพีไอให้ด้วยใจ สู้ภัยโควิด”  

มอบผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด

มอบผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด

บจก. แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) มอบผลิตภัณฑ์แบรนด์ ซุปไก่สกัด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ร่วมบริจาคเงินให้แก่ รพ.จุฬาฯ

ร่วมบริจาคเงินให้แก่ รพ.จุฬาฯ

แสตมป์-อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข ร่วมบริจาคเงินให้แก่ รพ.จุฬาฯ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 39 ปี

มอบเครื่องช่วยหายใจและสิ่งของจำเป็น

มอบเครื่องช่วยหายใจและสิ่งของจำเป็น

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มอบเครื่องช่วยหายใจและสิ่งของจำเป็น ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

รับมอบผลผลิตทางการเกษตรฯ

รับมอบผลผลิตทางการเกษตรฯ

รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบผลผลิตทางการเกษตร จากตัวแทนเกษตรกร และส่งมอบเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากร ทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ ที่รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

โครงการ”CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัย COVID-19”

โครงการ”CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัย COVID-19”

บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร มอบอาหารสำเร็จรูป ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัย COVID-19” ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

Go Top