ข่าวประชาสัมพันธ์ May 14, 2564

นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ชี้แจงมาตรการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในกิจของพระสงฆ์

นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ชี้แจงมาตรการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในกิจของพระสงฆ์

นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมเข้านมัสการเจ้าคณะอำเภอเบตงและเจ้าอาวาสวัดพุทธาธิวาส เพื่อชี้แจงการขยายระยะเวลามาตรการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในกิจของพระสงฆ์

เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมเยียนกลุ่มเปราะบาง

เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมเยียนกลุ่มเปราะบาง

รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา และเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะร่วมลงพื้นที่ใน อ.ผักไห่ เยี่ยมเยียนกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบหน้ากากอนามัย N95

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบหน้ากากอนามัย N95

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบหน้ากากอนามัย N95 จากมูลนิธิ อิออนประเทศไทย เพื่อร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่บุคลากรทางการแพทย์ของสภากาชาดไทย

พลโท นพ.อำนาจ บาลี เป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาสภากาชาดไทย

พลโท นพ.อำนาจ บาลี เป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาสภากาชาดไทย

พลโท นพ.อำนาจ บาลี เป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาสภากาชาดไทย เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในจังหวัดบุรีรัมย์

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จากผู้แทนกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการสู้โควิด-19

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการสู้โควิด-19

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบผลิตภัณฑ์ในเครือ จาก บจก.เคซีจี คอร์ปอเรชั่น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการสู้โควิด-19 ในกิจกรรมสาธารณกุศล

Go Top