ข่าวประชาสัมพันธ์ May 14, 2564

Blood donation requested

Blood donation requested

Blood donation requested

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมใจจิตอาสาบริจาคโลหิต สู้ภัยโควิด-19

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมใจจิตอาสาบริจาคโลหิต สู้ภัยโควิด-19

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมใจจิตอาสาบริจาคโลหิต สู้ภัยโควิด-19 ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ

บทความเรื่อง ในมืดย่อมมีสว่าง

บทความเรื่อง ในมืดย่อมมีสว่าง

บทความเรื่อง ในมืดย่อมมีสว่าง

บทความเรื่อง การฉีดวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ช่วงโควิด-19 ระบาด

บทความเรื่อง การฉีดวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ช่วงโควิด-19 ระบาด

บทความเรื่อง การฉีดวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ช่วงโควิด-19 ระบาด

ร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

ร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

ร่วมส่งกำลังใจและมอบอาหารพร้อมทานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ร่วมส่งกำลังใจและมอบอาหารพร้อมทานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ฮิยากุ ร่วมส่งกำลังใจและมอบอาหารพร้อมทานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบผลผลิตทางการเกษตร ส่งมอบเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบผลผลิตทางการเกษตร ส่งมอบเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบผลผลิตทางการเกษตรจากตัวแทนเกษตรกร และส่งมอบเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ ที่รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

สั่งอาหารผ่านแกร็บฟู้ดสำหรับทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.จุฬาฯ

สั่งอาหารผ่านแกร็บฟู้ดสำหรับทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.จุฬาฯ

แกร็บ ประเทศไทย มอบส่วนลดค่าส่งเมื่อสั่งอาหารผ่านแกร็บฟู้ดสำหรับทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.จุฬาฯ

มอบผลิตภัณฑ์และของใช้จำเป็นให้แก่ผู้ป่วยโรคโควิด-19 และบุคลกรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

มอบผลิตภัณฑ์และของใช้จำเป็นให้แก่ผู้ป่วยโรคโควิด-19 และบุคลกรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

คุณกาละแมร์ พัชรศรี และแบรด์ Powershot มอบผลิตภัณฑ์และของใช้จำเป็นให้แก่ผู้ป่วยโรคโควิด-19 และบุคลกรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นอกสถานที่ ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ รพ.จุฬาฯ และ กทม. จัดขึ้นที่อาคารจามจุรีสแควร์ และศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

Go Top