ข่าวประชาสัมพันธ์ May 13, 2564

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย

รอง ผวจ.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบอาหารพระราชทานแก่ผู้แทนแต่ละอำเภอจาก “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย” ส่งมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ณ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบผลิตภัณฑ์ในเครือ จาก บจก.เคซีจี คอร์ปอเรชั่น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบผลิตภัณฑ์ในเครือ จาก บจก.เคซีจี คอร์ปอเรชั่น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบผลิตภัณฑ์ในเครือ จาก บจก.เคซีจี คอร์ปอเรชั่น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการสู้โควิด-19 ในกิจกรรมสาธารณกุศล

Go Top