ข่าวประชาสัมพันธ์ May 5, 2564

เหล่าศิลปินแกรมมี่ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญบริจาคโลหิตสำรอง

เหล่าศิลปินแกรมมี่ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญบริจาคโลหิตสำรอง

ไมค์ ภิรมย์พร และ เหล่าศิลปินแกรมมี่ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญบริจาคโลหิตสำรอง เพื่อใช้รักษาชีวิตของผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน

เรียนรู้คุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต

เรียนรู้คุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต

เรียนรู้คุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต

โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19

โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเครื่องดื่มโออิชิโกลด์ น้ำดื่มตราช้าง และโออิชิ อีทโตะ แวนด์วิช ในโครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19” ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ จาก บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ และ บมจ.โออิชิ กรุ๊ป

กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19

กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19” จัดซื้อเครื่อง Oxygen High Flow พระราชทาน แก่ รพ.จุฬาฯ

เคพีไอ ให้ด้วยใจ สู้ภัยโควิด

เคพีไอ ให้ด้วยใจ สู้ภัยโควิด

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ มอบเงินและอุปกรณ์สนับสนุนโครงการ “เคพีไอ ให้ด้วยใจ สู้ภัยโควิด” จาก บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ณ ศาลาทินทัต รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงิน สมทบทุนในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19  รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงิน สมทบทุนในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รพ.จุฬาฯ

ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ รับมอบเงินจาก คุณอาทรเวท กันตสุข และคุณสุพัตรา กันตสุข เพื่อสมทบทุนในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ศาลาทินทัต รพ.จุฬาฯ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใส่ถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใส่ถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย

ผวจ.นครพนม และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใส่ถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย นำไปช่วยเหลือชาวบ้านโคกกลางที่ต้องกักตัวเองที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน

รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรผสมสารสกัด

รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรผสมสารสกัด

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรผสมสารสกัด ตราอัศวิน เพื่อสนับสนุนภารกิจครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย” ณ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยนายกฤษฎา บุญราช เป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทาน

Go Top