ข่าวประชาสัมพันธ์ May 3, 2564

ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ชวนร่วมบริจาคโลหิต เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

ชวนร่วมบริจาคโลหิต เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ชวนร่วมบริจาคโลหิต เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ

นายธนาคม จงจิระ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่สภากาชาดไทย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

ร่วมบริจาคโลหิตสำรอง

ร่วมบริจาคโลหิตสำรอง

นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมบริจาคโลหิตสำรอง ให้แก่สภากาชาดไทย ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก จ.ประจวบคีรีขันธ์

โครงการ“บริจาคโลหิต”

โครงการ“บริจาคโลหิต”

ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค จัดโครงการ “บริจาคโลหิต” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์โควิด-19

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต

สภากาชาดไทย ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อให้โลหิตสำรองในคลังจ่ายให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ ในวันที่ 16 ก.ค. และ 15 ต.ค. 64 ณ ห้อง M Passion ชั้น 14 อาคารอเวนิว เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน

บทความ

บทความ

บทความเรื่อง “แนวทางการรักษาอาการโควิด 19 ยาแผนปัจจุบันควบคู่แผนไทย”

บริจาคเงินสมทบทุนให้แก่ รพ.จุฬาฯ

บริจาคเงินสมทบทุนให้แก่ รพ.จุฬาฯ

นายชัชชัย จำเนียรกุล บริจาคเงินสมทบทุนให้แก่ รพ.จุฬาฯ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

มอบอาหารกล่องคุณภาพ

มอบอาหารกล่องคุณภาพ

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มอบอาหารกล่องคุณภาพ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬา

รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจ Defibrillator

รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจ Defibrillator

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจ Defibrillator จาก คุณวิเชียร เอมประเสริฐสุข ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

Go Top