ข่าวประชาสัมพันธ์ April 22, 2564

“LINE MAN บริจาคโลหิตสู้วิกฤตขาดแคลนในสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด

“LINE MAN บริจาคโลหิตสู้วิกฤตขาดแคลนในสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด

ไลน์แมน ลุยแคมเปญ “LINE MAN FOOD HERO : Blood for All” นำพนักงานร่วมกันบริจาคโลหิตสู้วิกฤตขาดแคลนในสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด

ไทยประกันชีวิต รวมพลังให้โลหิต Dare to Give Blood 1.2+

ไทยประกันชีวิต รวมพลังให้โลหิต Dare to Give Blood 1.2+

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จ.ขอนแก่น รณรงค์รับบริจาคโลหิต ในโครงการ “ไทยประกันชีวิต รวมพลังให้โลหิต Dare to Give Blood 1.2+” ณ อาคารไทยประกันชีวิต สาขาขอนแก่น

เซ็นทรัลอาสา บริจาคโลหิตด้วยใจ” มอบให้ศูนย์บริการโลหิตฯ

เซ็นทรัลอาสา บริจาคโลหิตด้วยใจ” มอบให้ศูนย์บริการโลหิตฯ

กลุ่มเซ็นทรัล จัดพิธีส่งมอบโลหิต 20 ล้านซีซี ประจำปี 2562-2563 ในโครงการ “เซ็นทรัลอาสา บริจาคโลหิตด้วยใจ” มอบให้ศูนย์บริการโลหิตฯ

นพ.โอภาส พุทธเจริญ กล่าวถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ระลอกใหม่

นพ.โอภาส พุทธเจริญ กล่าวถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ระลอกใหม่

นพ.โอภาส พุทธเจริญ กล่าวถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ระลอกใหม่

เเจกหน้ากากอนามัยให้แก่แพทย์และพยาบาลของ รพ.จุฬาฯ

เเจกหน้ากากอนามัยให้แก่แพทย์และพยาบาลของ รพ.จุฬาฯ

บริษัท ซีพี โซเซียลอิมแพคท์ จำกัด ดำเนินการผลิตและแจกหน้ากากอนามัยให้แก่แพทย์และพยาบาลของ รพ.จุฬาฯ

รพ.จุฬาฯ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นที่บริเวณอาคารจันทนยิ่งยง

รพ.จุฬาฯ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นที่บริเวณอาคารจันทนยิ่งยง

รพ.จุฬาฯ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นที่บริเวณอาคารจันทนยิ่งยง เพื่อใช้เป็นสถานที่แยกผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เปิดเผยข้อมูลปรากฎการณ์หลังฉีดวัคซีนซิโนแวค

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เปิดเผยข้อมูลปรากฎการณ์หลังฉีดวัคซีนซิโนแวค

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เปิดเผยข้อมูลปรากฎการณ์หลังฉีดวัคซีนซิโนแวค เกิดอาการอัมพฤกษ์ 6 ราย ที่ จ.ระยอง

รพ.จุฬาฯ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในโครงการสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

รพ.จุฬาฯ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในโครงการสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

รพ.จุฬาฯ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในโครงการสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ส่งมอบห้องสันทนาการให้ แก่ รพ.จุฬาฯ

มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ส่งมอบห้องสันทนาการให้ แก่ รพ.จุฬาฯ

มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ส่งมอบห้องสันทนาการให้ แก่ รพ.จุฬาฯ

ครม.เห็นชอบเก็บภาษีสลากกาชาด

ครม.เห็นชอบเก็บภาษีสลากกาชาด

ครม.เห็นชอบเก็บภาษีสลากกาชาด

Go Top