ข่าวประชาสัมพันธ์ February 18, 2021

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมงาน “เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณ

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมงาน “เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณ

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมงานแสดง “เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณ เล่นเพลงอยุธยาที่หน้าวัดพระราม” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.พระนครศรีอยุธยา

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบสิ่งของให้กับคนชรา และผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบสิ่งของให้กับคนชรา และผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบสิ่งของให้กับคนชราและผู้ป่วยติดเตียงในหมู่บ้านห่างไกล

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบหน้ากากอนามัย

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบหน้ากากอนามัย

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบหน้ากากอนามัยจาก มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ณ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

Go Top