ข่าวประชาสัมพันธ์ February 17, 2021

สถานการณ์ของโรคโควิด-19 กลายพันธุ์และมีผู้ป่วยรับเชื้อเข้ามาในประเทศ

สถานการณ์ของโรคโควิด-19 กลายพันธุ์และมีผู้ป่วยรับเชื้อเข้ามาในประเทศ

นพ.โอภาส พุทธเจริญ กล่าวถึงกรณีสถานการณ์ของโรคโควิด-19 กลายพันธุ์และมีผู้ป่วยรับเชื้อเข้ามาในประเทศ

ซีพี-ซีพีเอฟ ผนึกภารกิจหนุนไทยต้านโควิด-19

ซีพี-ซีพีเอฟ ผนึกภารกิจหนุนไทยต้านโควิด-19

ซีพี-ซีพีเอฟ ผนึกภารกิจหนุนไทยต้านโควิด-19 ส่งมอบหน้ากากอนามัยซีพีและอาหารจากใจ ดูแลนักรบเสื้อกาวน์และแรงงานต่างชาติ

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

ฉลอง 40 ปี เต็ดตรา แพ้ค รักษ์โลก ย้ำจุดยืนมุ่งมั่นสู่บรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต โดยได้รวบรวมและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วนำไปผลิตแผ่นหลังคาใน “โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงกาชาด ประจำปี 2563

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงกาชาด ประจำปี 2563

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงกาชาด ประจำปี 2563 จาก ธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต เพื่อนำไปช่วยเหลือสังคมและสาธารณกุศลอื่น ๆ

เหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมมอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมมอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมมอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือให้กับชาวบ้านที่ถูกเพลิงไหม้เสียหายใน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย

Go Top