ข่าวประชาสัมพันธ์ February 8, 2564

รับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม

รับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง รับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม จาก บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

กิจกรรมวันรณรงค์ประชาชนลดเผา ลดไฟป่า ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

กิจกรรมวันรณรงค์ประชาชนลดเผา ลดไฟป่า ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

นายกเหล่ากาชาด จ.ตาก ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ประชาชนลดเผา ลดไฟป่า ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ณ พื้นที่จังหวัดตาก

Go Top