ข่าวประชาสัมพันธ์ February 4, 2564

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมปล่อยขบวนรถสีชมพู

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมปล่อยขบวนรถสีชมพู

ผวจ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมปล่อยขบวนรถสีชมพู KicK Off “พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม” ในพื้นที่ ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ

นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมกันมอบรางวัลแก่ผู้ที่ถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล

นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมกันมอบรางวัลแก่ผู้ที่ถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล

ผวจ.สระบุรี พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมกันมอบรางวัลแก่ผู้ที่ถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

Go Top