ข่าวประชาสัมพันธ์ February 4, 2021

Call for plasma from recovered victims

Call for plasma from recovered victims

Call for plasma from recovered victims

บริจาคโลหิต ในภาวะโลหิตขาดแคลนทั่วประเทศ

บริจาคโลหิต ในภาวะโลหิตขาดแคลนทั่วประเทศ

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำพนักงานจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ในภาวะโลหิตขาดแคลนทั่วประเทศ

ทบ.นำทหารจิตอาสาร่วมบริจาคเลือดให้ รพ.ศิริราชพร้อมปฏิบัติการพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโควิดในสถานศึกษา

ทบ.นำทหารจิตอาสาร่วมบริจาคเลือดให้ รพ.ศิริราชพร้อมปฏิบัติการพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโควิดในสถานศึกษา

ทบ.นำทหารจิตอาสาร่วมบริจาคเลือดให้ รพ.ศิริราชพร้อมปฏิบัติการพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโควิดในสถานศึกษา

ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้แก่ รพ.สมเด็จฯ

ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้แก่ รพ.สมเด็จฯ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้แก่ รพ.สมเด็จฯ

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ร่วมรับมอบผลผลิตข้าวจากกลุ่มแปลงใหญ่นามะเขือ เพื่อส่งมอบให้กับประชาชน

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ร่วมรับมอบผลผลิตข้าวจากกลุ่มแปลงใหญ่นามะเขือ เพื่อส่งมอบให้กับประชาชน

ผวจ.นครพนม พร้อมเหล่ากาชาด จ.นครพนม ร่วมรับมอบผลผลิตข้าวจากกลุ่มแปลงใหญ่นามะเขือ เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมปั่นจักรยานออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมปั่นจักรยานออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมปั่นจักรยานออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ตามโครงการ “ศรีสะเกษสร้างสุข ทุกข์กาชาดบรรเทา” ใน อ.ยางชุมน้อย

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร่วมกันบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ให้สภากาชาดไทย

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร่วมกันบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ให้สภากาชาดไทย

ครูและนักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร่วมกันบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ตามโครงการทำดีบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ เหล่ากาชาดจังหวัดและโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ร่วมบริจาคโลหิตและดวงตาให้กับสภากาชาดไทย

ร่วมบริจาคโลหิตและดวงตาให้กับสภากาชาดไทย

ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และ นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตและดวงตาให้กับสภากาชาดไทย

เหล่ากาชาด จ.สตูล เปิดรับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จ.สตูล เปิดรับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จ.สตูล เปิดรับบริจาคโลหิต เพื่อนำเก็บเข้าคลังสำหรับใช้รักษาผู้ป่วยและผู้ได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท รับมอบเงิน นำไปใช้การบรรเทาทุกข์และสงเคราะห์ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท รับมอบเงิน นำไปใช้การบรรเทาทุกข์และสงเคราะห์ผู้ยากไร้

ผวจ.ชัยนาท พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท รับมอบเงินจากพัฒนาการ จ.ชัยนาท เพื่อนำไปใช้การบรรเทาทุกข์และสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในท้องที่ ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

Go Top