ข่าวประชาสัมพันธ์ February 2, 2021

สภากาชาดไทยนำรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต

สภากาชาดไทยนำรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต

สภากาชาดไทยนำรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

มาตรการเข้มคุมโควิดห้องเรียนเว้นระยะห่าง

มาตรการเข้มคุมโควิดห้องเรียนเว้นระยะห่าง

มาตรการเข้มคุมโควิดห้องเรียนเว้นระยะห่าง

จำหน่ายสลากกาชาด และการออกรางวัลสลากกาชาด เพื่อหารายได้ช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากไร้

จำหน่ายสลากกาชาด และการออกรางวัลสลากกาชาด เพื่อหารายได้ช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากไร้

ผวจ.กำแพงเพชร แถลงผลการประชุมมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้งดการจัดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง ประจำปี 2564 แต่ยังคงกิจกรรมงานกาชาดจังหวัด การจำหน่ายสลากกาชาด และการออกรางวัลสลากกาชาด เพื่อหารายได้ช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยต่าง ๆ

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง จัดทำสลากกาชาดการกุศล

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง จัดทำสลากกาชาดการกุศล

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง จัดทำสลากกาชาดการกุศลเพื่อหารายได้นำไปใช้ในกิจกรรมบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่

สมาชิกกิ่งกาชาด อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมแจกผ้าห่ม

สมาชิกกิ่งกาชาด อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมแจกผ้าห่ม

สมาชิกกิ่งกาชาด อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมแจกผ้าห่ม ของใช้ส่วนตัว หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์กีฬา ณ ศูนย์แสงอรุณ บ้านใหม่สหสัมพันธ์ อ.ปาย

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงราย ร่วมประกอบพิธีสักการะพระบรมอัฐิพ่อขุนเม็งราย

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงราย ร่วมประกอบพิธีสักการะพระบรมอัฐิพ่อขุนเม็งราย

ผวจ.เชียงราย พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.เชียงราย ร่วมประกอบพิธีสักการะพระบรมอัฐิพ่อขุนเม็งรายมหาราชและห่มผ้าพระสถูป ที่วัดดอยงำเมือง ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบทองคำแท่งให้กับผู้โชคดีที่ถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบทองคำแท่งให้กับผู้โชคดีที่ถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบทองคำแท่งให้กับผู้โชคดีที่ถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม

Go Top