ข่าวประชาสัมพันธ์ February 1, 2564

ปล่อยคาราวานรถเพื่อส่งต่อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ

ปล่อยคาราวานรถเพื่อส่งต่อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เป็นประธานปล่อยคาราวานรถ เพื่อส่งต่อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ดำเนินการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลให้กับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

Go Top