ข่าวประชาสัมพันธ์ January 13, 2564

เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมจัดแยกผ้าห่ม เครื่องกันหนาว

เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมจัดแยกผ้าห่ม เครื่องกันหนาว

เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมจัดแยกผ้าห่ม เครื่องกันหนาว และถุงยังชีพ เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับประชาชนที่ขาดแคลน ผ่านคำร้องในแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จาก บจก. เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดนำส่งให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ

สนับสนุนซิมการ์ดแบบเติมเงินพร้อมกับประกันภัยคุ้มครองการติดโรคโควิด-19

สนับสนุนซิมการ์ดแบบเติมเงินพร้อมกับประกันภัยคุ้มครองการติดโรคโควิด-19

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สนับสนุนระบบการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอาสาสมัครที่ทำงานใน จ.สมุทรสาคร โดยสนับสนุนซิมการ์ดแบบเติมเงินพร้อมกับประกันภัยคุ้มครองการติดโรคโควิด-19 ให้กับกลุ่ม อสต. ที่ประสานงานระหว่างแรงงานต่างด้าวกับโรงพยาบาล สนง.สธ.จังหวัด และสภากาชาดไทย

Go Top