ข่าวประชาสัมพันธ์ January 12, 2564

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบผลิตภัณฑ์กางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ ดราย แพนท์

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบผลิตภัณฑ์กางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ ดราย แพนท์

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบผลิตภัณฑ์กางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ ดราย แพนท์ จากบริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จํากัด ให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาส มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ

เหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี นำข้าวสารอาหารแห้งใส่ตู้ปันสุข

เหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี นำข้าวสารอาหารแห้งใส่ตู้ปันสุข

เหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี และชมรมแม่บ้านมหาดไทยสุราษฎร์ธานีนำข้าวสารอาหารแห้งใส่ตู้ปันสุข เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผวจ. หนองบัวลำภู รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด

ผวจ. หนองบัวลำภู รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด

ผวจ. หนองบัวลำภู รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู จากนายอำเภอนากลาง และชมรมพ่อค้าคหบดีอำเภอนากลาง

Go Top