ข่าวประชาสัมพันธ์ December 18, 2020

โครงการ “Let Them See Love 2020”

โครงการ “Let Them See Love 2020”

เลขาธิการฯ รับมอบเงินบริจาคจากลูกค้ากลุ่มทรูผ่าน SMS ระบบทรูมูฟเอช ในโครงการ “Let Them See Love 2020” เพื่อสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตาอย่างต่อเนื่อง

โครงการ “maiA Virtual Run 2020 for สภากาชาดไทย”

โครงการ “maiA Virtual Run 2020 for สภากาชาดไทย”

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบเหรียญรางวัล ร่วมวิ่งสะสมระยะทางในโครงการ “maiA Virtual Run 2020 for สภากาชาดไทย” เพื่อมอบเงินบริจาคให้แก่ รพ.สมเด็จฯ

เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563

เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 บนแพลตฟอร์ม www.งานกาชาด.com วันที่ 19 ธ.ค. 63 ณ อาคารภูมิสิริฯ รพ.จุฬาฯ

รับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานฯ

รับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานฯ

นายกฤษฎา บุญราช เป็นตัวแทนรับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานจาก ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ เพื่อส่งต่อให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดมอบให้แก่ผู้ป่วยพาร์กินสัน

Go Top