ข่าวประชาสัมพันธ์ December 8, 2563

รับมอบเงินเพื่อจัดทำถุงยังชีพฯ

รับมอบเงินเพื่อจัดทำถุงยังชีพฯ

พลโท.นพ.อำนาจ บาลี รับมอบเงินจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการจัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

Go Top