ข่าวประชาสัมพันธ์ December 4, 2563

กิจกรรม“วันกาชาดบรรเทาทุกข์  บำรุงสุข ปวงประชา”

กิจกรรม“วันกาชาดบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ แก่ผู้ประสบอัคคีภัยและวาตภัยในกิจกรรม “วันกาชาดบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” ณ ต.บางหญ้าแพรก

งาน“ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563”

งาน“ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563”

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมรำบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์พระองค์แรกของแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา ในงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563” ระหว่างวันที่ 11-20 ธ.ค. 63 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

Go Top