ข่าวประชาสัมพันธ์ October 26, 2563

คณะกรรมการสภากาชาดระหว่างประเทศ (ICRC)  ร่วมรณรงค์ยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ

คณะกรรมการสภากาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ร่วมรณรงค์ยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ

คณะกรรมการสภากาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ร่วมรณรงค์ยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ รายงานจำนวนบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ จากเหตุพายุถล่มที่ประเทศเวียดนาม

พระราชทานปริญญาบัตรฯ  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา

พระราชทานปริญญาบัตรฯ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปี 2563

นายพงศ์พันธุ์ ตุลยกิจจา ร่วมบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทย

นายพงศ์พันธุ์ ตุลยกิจจา ร่วมบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทย

นายพงศ์พันธุ์ ตุลยกิจจา ร่วมบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทย

เชิญชวนพี่น้องชาวจุฬาฯ บริจาคโลหิต

เชิญชวนพี่น้องชาวจุฬาฯ บริจาคโลหิต

“มาดามแป้ง”เชิญชวนพี่น้องชาวจุฬาฯ บริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตผู้ป่วยทั่วประเทศ

นวัตกรรมใหม่เพื่อการรักษาและวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด

นวัตกรรมใหม่เพื่อการรักษาและวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด

นวัตกรรมใหม่เพื่อการรักษาและวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด

มอบทุนสนับสนุนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

มอบทุนสนับสนุนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มอบทุนสนับสนุนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ของอาจารย์แพทย์ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ และ รศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ร่วมรับมอบ

หลักสูตรบริหารจัดการน้ำและจัดการภัยพิบัติฯ

หลักสูตรบริหารจัดการน้ำและจัดการภัยพิบัติฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมหลักสูตรบริหารจัดการน้ำและจัดการภัยพิบัติฯ

ผลงานศิลปะ บนหน้ากากกระดาษจำหน่าย รายได้บริจาคให้กับสภากาชาดไทย

ผลงานศิลปะ บนหน้ากากกระดาษจำหน่าย รายได้บริจาคให้กับสภากาชาดไทย

“งานนิทรรศการศิลปะจากกระดาษและรีไซเคิล สร้างผลงานศิลปะ บนหน้ากากกระดาษจำหน่าย รายได้บริจาคให้กับสภากาชาดไทย

รับมอบ เก้าอี้รถเข็นสำหรับผู้ป่วยส่งต่อ รพ.จุฬาฯ

รับมอบ เก้าอี้รถเข็นสำหรับผู้ป่วยส่งต่อ รพ.จุฬาฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบ เก้าอี้รถเข็นสำหรับผู้ป่วยจาก บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เพื่อมอบให้กับ รพ.จุฬาฯ

Go Top