ข่าวประชาสัมพันธ์ September 25, 2020

Why we need to listen more to people’s fears

Why we need to listen more to people’s fears

Why we need to listen more to people’s fears

IFRC เตือนกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

IFRC เตือนกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

IFRC เตือนกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กำลังผลักดันให้เกิดการแบ่งแยกในกลุ่มคนเปราะบางและด้อยโอกาส

กิจกรรม“บริจาคโลหิตให้กับกาชาดลาว”

กิจกรรม“บริจาคโลหิตให้กับกาชาดลาว”

สภากาชาดลาว รับมอบผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สด จากบริษัท ซี.พี.ลาว จำกัด ในกิจกรรม “บริจาคโลหิตให้กับกาชาดลาว” ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

BUZZ

BUZZ

BUZZ

เรื่อง“หายห่วงสร้างสุขด้วย Living Will”

เรื่อง“หายห่วงสร้างสุขด้วย Living Will”

คอลัมน์ “ถูกทุกข้อ” เรื่อง “หายห่วงสร้างสุขด้วย Living Will”

รับมอบเงิน

รับมอบเงิน

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินจาก คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เพื่อสมทบกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

บทความเรื่อง “รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม หมุนเวียนทรัพยากรสร้างสังคม”

บทความเรื่อง “รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม หมุนเวียนทรัพยากรสร้างสังคม”

บทความเรื่อง “รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม หมุนเวียนทรัพยากรสร้างสังคม”

มอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

มอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ มอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ณ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

นายกเหล่ากาชาด จ.ชลบุรี มอบเงินและข้าวสาร

นายกเหล่ากาชาด จ.ชลบุรี มอบเงินและข้าวสาร

นายกเหล่ากาชาด จ.ชลบุรี มอบเงินและข้าวสาร ให้แก่นักเรียนชายที่โดนคนขับรถสองแถวไม่ทอนเงิน และจะกระโดดสะพานลอยให้รถชน เนื่องจากไม่มีเงินเหลือที่จะทานอาหารกลางวันและเป็นค่ารถกลับบ้านตอนเลิกเรียน

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ฯ

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ฯ

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรม“พัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์

Go Top