ข่าวประชาสัมพันธ์ September 16, 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯให้อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญปริญญาบัตรไปมอบให้แก่ น.ส.อสมา พุคโต ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากป่วยด้วยโรคมะเร็งไตระยะสุดท้าย

รพ.จุฬาฯ เปิดเผยถึง  แถบตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรัง

รพ.จุฬาฯ เปิดเผยถึง แถบตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรัง

รพ.จุฬาฯ เปิดเผยถึง ชุดตรวจระดับโปรตีนในปัสสาวะ หรือ เรียกว่า แถบตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรัง

“กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46”

“กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46”

นิว-จิ๋ว ประสานพลังเสียงบนเวที “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46”โดยรายได้บำรุงสภากาชาดไทย

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ร่วมมอบอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ร่วมมอบอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ร่วมมอบอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาบายศรี

งานกาชาดประจำปีของดีเมืองพัทลุง

งานกาชาดประจำปีของดีเมืองพัทลุง

นายกเหล่ากาชาด จ.พัทลุง ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีจากการออกรางวัลสลากกาชาด ในงานกาชาดประจำปีของดีเมืองพัทลุง ณ สำนักงานเหล่ากาชาด จ.พัทลุง

Go Top