ข่าวประชาสัมพันธ์ September 15, 2563

Oregon residents struggle to live with relentless smoke

Oregon residents struggle to live with relentless smoke

Oregon residents struggle to live with relentless smoke

ร่วมบริจาคโลหิตและบริจาคเงิน

ร่วมบริจาคโลหิตและบริจาคเงิน

บริษัท นาดาวบางกอก และบริษัทในเครือ นำศิลปิน-ดารา ร่วมบริจาคโลหิตและบริจาคเงิน ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ

คอลัมน์ “มองมุมสูง” เรื่อง “บริจาคสเต็มเซลล์”

คอลัมน์ “มองมุมสูง” เรื่อง “บริจาคสเต็มเซลล์”

คอลัมน์ “มองมุมสูง” เรื่อง “บริจาคสเต็มเซลล์”

โครงการ”บริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ” (AED)

โครงการ”บริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ” (AED)

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ณ รพ.จุฬาฯ

มอบเงินการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562

มอบเงินการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดและจากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

Go Top