ข่าวประชาสัมพันธ์ September 14, 2563

กฟผ.มอบของรางวัลงานกาชาดที่ไม่มีผู้มารับรางวัล ประจำปี 2562 ให้แก่สภากาชาดไทย

กฟผ.มอบของรางวัลงานกาชาดที่ไม่มีผู้มารับรางวัล ประจำปี 2562 ให้แก่สภากาชาดไทย

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบของรางวัลงานกาชาดที่ไม่มีผู้มารับรางวัล ประจำปี 2562 ให้แก่สภากาชาดไทย โดยมี นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบ

โรคกล้ามเนื้อและโครงกระดูก

โรคกล้ามเนื้อและโครงกระดูก

โรคกล้ามเนื้อและโครงกระดูก-Musculoskeletal Diseases (WHO)

เหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมงานมหกรรมลดความเสื่อมล้ำทางสังคม

เหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมงานมหกรรมลดความเสื่อมล้ำทางสังคม

เหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมงานมหกรรมลดความเสื่อมล้ำทางสังคม จ.นครราชสีมา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

Go Top