ข่าวประชาสัมพันธ์ September 11, 2563

บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย

บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย

ศิลปินจากค่ายนาดาว บางกอก ร่วมบริจาคโลหิตพร้อมบริจาคเงินให้แก่สภากาชาดไทย

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึงกรณีคนข้ามชาติเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึงกรณีคนข้ามชาติเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึงกรณีคนข้ามชาติเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ทำให้พื้นที่ในการกักตัวไม่เพียงพอ

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี ลงพื้นที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.ลพบุรี ปี 2563

นายกเหล่ากาชาด จ.อุบลราชธานี ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.อุบลราชธานี ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.อุบลราชธานี พร้อมคณะลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ครอบครัวยากจน

นายกเหล่ากาชาด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ครอบครัวยากจน

นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร ร่วมลงพื้นที่นำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสด ช่วยเหลือเด็กหญิง 3 พี่น้องที่ยากจน

เหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมออกหน่วยเยี่ยมนักเรียนทุน

เหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมออกหน่วยเยี่ยมนักเรียนทุน

เลขานุการเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมออกหน่วยเยี่ยมนักเรียนทุนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในพื้นที่ จ.สระบุรี

Go Top