ข่าวประชาสัมพันธ์ September 10, 2563

บริจาคอวัยวะไว้กับสภากาชาดไทย ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคอวัยวะไว้กับสภากาชาดไทย ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

นายศักดิ์นรินทร์ อุลิศ บริจาคอวัยวะไว้กับสภากาชาดไทย ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ได้อีก 7 ราย เนื่องจากเกิดภาวะเลือดคลั่งในสมอง

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 4 จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 4 จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 4 จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ที่อาคารกิจการนักศึกษา มรภ.นครปฐม

มูลนิธิอานันทมหิดล

มูลนิธิอานันทมหิดล

เชิญผู้สนใจชมการแสดงของวงดนตรี CU Band ในงาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” และร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ผ่านบัญชีสภากาชาดไทย

โรคจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด

โรคจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด

โรคจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด

งานศิลปะสร้างกำลังใจ เพื่อนำรายได้บริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.จุฬาฯ

งานศิลปะสร้างกำลังใจ เพื่อนำรายได้บริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.จุฬาฯ

เหล่าศิลปินเตรียมจัดงานศิลปะสร้างกำลังใจ เพื่อนำรายได้บริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.จุฬาฯ ในวันที่ 15 ต.ค.63 ณ ราชประสงค์วอล์ก

แนวรบชายแดนพม่า กันต่างด้าวพ่วงโควิด

แนวรบชายแดนพม่า กันต่างด้าวพ่วงโควิด

แนวรบชายแดนพม่า กันต่างด้าวพ่วงโควิด

เหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจติดตามผลการเรียน

เหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจติดตามผลการเรียน

เหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจติดตามผลการเรียนและสภาพความเป็นอยู่ของ นักเรียนทุนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

Go Top