ข่าวประชาสัมพันธ์ August 26, 2020

กิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปี 2563

กิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปี 2563

บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารพนักงานในเครือ และประชาชน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 มอบให้ศูนย์บริการโลหิตฯ

กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคโลหิต ตามโครงการ “Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” ของสภากาชาดไทย

บริจาคโลหิตในโครงการ “Mask for Blood Hero”

บริจาคโลหิตในโครงการ “Mask for Blood Hero”

ธนาคาร ซ๊ไอเอ็มบี ไทย เชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “Mask for Blood Hero”

“Mask for Blood Hero” ในโครงการ Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

“Mask for Blood Hero” ในโครงการ Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดทำหน้ากาก “Mask for Blood Hero” ในโครงการ Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย

4 ธนาคารเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น “ก้าวไปด้วยกัน” โดยบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ และหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร สามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ดังกล่าวได้ตามธนาคารสาขาต่าง ๆ

“ผลิตภัณฑ์พึ่งพา”

“ผลิตภัณฑ์พึ่งพา”

“เต็ดตรา แพ้ค” รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม ต่อยอด เป็น “ผลิตภัณฑ์พึ่งพา” รายได้สมทบทุน “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

โครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ

โครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ร่วมพิธีเปิดโครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2563 ณ ท่าอากาศยาน จ.ปัตตานี

นายกกิ่งกาชาด  ร่วมกิจกรรม “สัตหีบสุขใจ เข้าวัดได้บุญ”

นายกกิ่งกาชาด ร่วมกิจกรรม “สัตหีบสุขใจ เข้าวัดได้บุญ”

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการ “สัตหีบสุขใจ เข้าวัดได้บุญ” ณ วัดเหลืองอ่อนภาวนาราม

นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะสตรีมะนารอฯ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะสตรีมะนารอฯ

ผวจ.นราธิวาส พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะสตรีมะนารอฯ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

นายกเหล่ากาชาด จ.นครสวรรค์ ร่วมรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.นครสวรรค์ ร่วมรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.นครสวรรค์ ร่วมรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมตาคลี จ.นครสวรรค์

Go Top