ข่าวประชาสัมพันธ์ August 11, 2020

NK Red Cross trains army of bug fighters

NK Red Cross trains army of bug fighters

NK Red Cross trains army of bug fighters

วันปฐมพยาบาลโลก 2563

วันปฐมพยาบาลโลก 2563

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ เชิญชวนนักเรียน ร่วมส่งเรียงความและวาดภาพระบายสี เนื่องในวันปฐมพยาบาลโลก 2563

Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

เลขาธิการฯ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน โครงการ “Mask for Blood Hero” Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

M Heart สายโลหิต สายใจ รวมใจภักดิ์ รักแม่แห่งแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา 88 ล้านซีซี

M Heart สายโลหิต สายใจ รวมใจภักดิ์ รักแม่แห่งแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา 88 ล้านซีซี

เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดงาน “M Heart สายโลหิต สายใจ รวมใจภักดิ์ รักแม่แห่งแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา 88 ล้านซีซี”

“ผลิตภัณฑ์พึ่งพา” นำรายได้ฟื้นฟูภัยพิบัติ

“ผลิตภัณฑ์พึ่งพา” นำรายได้ฟื้นฟูภัยพิบัติ

เต็ดตรา แพ้ค ต่อยอดรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว แปลงเป็นกล่องใส่ “ผลิตภัณฑ์พึ่งพา” นำรายได้ฟื้นฟูภัยพิบัติ

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 80 ปี

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 80 ปี

บทความ : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในงาน“วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 80 ปี”

สัปดาห์พยากรณ์เพื่อสภากาชาดไทย ประจำปี 2563

สัปดาห์พยากรณ์เพื่อสภากาชาดไทย ประจำปี 2563

“สัปดาห์พยากรณ์เพื่อสภากาชาดไทย ประจำปี 2563” รายได้ทูลเกล้า ฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

บริจาคให้สภากาชาดไทย สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

บริจาคให้สภากาชาดไทย สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

บริจาคให้สภากาชาดไทย สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

นายกเหล่ากชาด จ.สิงห์บุรี มอบชุดธารน้ำใจให้ผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากชาด จ.สิงห์บุรี มอบชุดธารน้ำใจให้ผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากชาด จ.สิงห์บุรี มอบเงินและชุดธารน้ำใจ ให้กับครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย ที่ ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี

เหล่ากาชาด จ.สระบุรี มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนช่วงโควิด-19

เหล่ากาชาด จ.สระบุรี มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนช่วงโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Go Top