ข่าวประชาสัมพันธ์ August 10, 2020

Thai Red Cross Society

Thai Red Cross Society

Henkel Thailand donates over 390,000 baht to the Thai Red Cross Society to support COVID-19 relief efforts in Thailand

#63บาทสู้COVID-19

#63บาทสู้COVID-19

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จากบจ.เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด (เครือเฮอริเทจ) สนับสนุนโครงการ #63บาทสู้COVID-19

บทความ : พระเมตตาธรรม..ค้ำจุนชีวิต

บทความ : พระเมตตาธรรม..ค้ำจุนชีวิต

บทความ : พระเมตตาธรรม..ค้ำจุนชีวิต

พินิจ-พิจารณ์ เรื่องสิ่งที่ควรเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย

พินิจ-พิจารณ์ เรื่องสิ่งที่ควรเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย

พินิจ-พิจารณ์ เรื่องสิ่งที่ควรเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ทำพิธีเปิดศูนย์รักสุขภาพ..ห่างมะเร็ง

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบถุงยังชีพ และรถเข็นวีลแชร์ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มแก่ประชาชน

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มแก่ประชาชน

เหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มแก่ประชาชน”

blood donation

blood donation

Chia Tai in blood donation and sustainable food culture drive

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิด“พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์)”

กิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ ร่วมมอบเงินนักเรียนทุนเด็กนักเรียน

กิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ ร่วมมอบเงินนักเรียนทุนเด็กนักเรียน

กิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ ร่วมมอบเงินนักเรียนทุนเด็กนักเรียนและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวฐานะยากจน

Go Top