ข่าวประชาสัมพันธ์ August 7, 2563

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมมอบบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมมอบบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมมอบบ้านกาชาด จ.อ่างทอง ตามโครงการสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

นายกฤษฎา บุญราช เป็นประธานในพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสจ.นราธิวาส

Go Top