ข่าวประชาสัมพันธ์ August 3, 2020

นายกเหล่ากาชาด กาญจนบุรี ร่วมเปิดกิจกรรมจิตอาสา

นายกเหล่ากาชาด กาญจนบุรี ร่วมเปิดกิจกรรมจิตอาสา

นายกเหล่ากาชาด กาญจนบุรี ร่วมเปิดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ลงเรือลอกวัชพืชในแม่น้ำแม่กลอง

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ลงเรือลอกวัชพืชในแม่น้ำแม่กลอง

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ลงเรือลอกวัชพืชในแม่น้ำแม่กลอง

กรรมการเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ร่วมทำบุญตักบาตร

กรรมการเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ร่วมทำบุญตักบาตร

กรรมการเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ร่วมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย ณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.ชลบุรี ร่วมเปิดศูนย์โอทอปบ่อทองบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.ชลบุรี ร่วมเปิดศูนย์โอทอปบ่อทองบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.ชลบุรี ร่วมเปิดศูนย์โอทอปบ่อทองบุรี

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน มูลนิธิเพื่อสันติภาพและความปรองดองเอเซีย

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน มูลนิธิเพื่อสันติภาพและความปรองดองเอเซีย

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน มูลนิธิเพื่อสันติภาพและความปรองดองเอเซีย จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Go Top