ข่าวประชาสัมพันธ์ August 31, 2020

นายกเหล่ากาชาด จ.ชลบุรี เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชน

นายกเหล่ากาชาด จ.ชลบุรี เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชน

นายกเหล่ากาชาด จ.ชลบุรี เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ประจำปี 2563 ณ ศาลาประชาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมออกรับบริจาคโลหิต

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมออกรับบริจาคโลหิต

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเมืองศรีสะเกษ

พล.นพ.อำนาจ บาลี รับมอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา

พล.นพ.อำนาจ บาลี รับมอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา

พล.นพ.อำนาจ บาลี รับมอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา และตู้กดน้ำเย็นจากมูลนิธิอิออนประเทศไทย เพื่อส่งมอบให้โรงเรียนและชุมชนขาดแคลน

พิธีเปิดโครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ

พิธีเปิดโครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบหลวงปู่ทวดจากนายกเหล่ากาชาด จ.ปัตตานี ในโอกาสร่วมในพิธีเปิดโครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ ณ ท่าอากาศยานปัตตานี

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ร่วมมอบใบประกาศผู้เข้าอบรมอาสาสมัครพัฒนาศักยภาพคนพิการ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ร่วมมอบใบประกาศผู้เข้าอบรมอาสาสมัครพัฒนาศักยภาพคนพิการ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ร่วมมอบใบประกาศผู้เข้าอบรมอาสาสมัครพัฒนาศักยภาพคนพิการและมอบทุนการศึกษา ณ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 สนามบินบ่อทอง จ.ปัตตานี

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ ร่วมมอบบ้านปันสุขให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ ร่วมมอบบ้านปันสุขให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ ร่วมมอบบ้านปันสุขให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.สัตหีบ

รองนายกกิ่งกาชาด  จ.ตราด มอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้

รองนายกกิ่งกาชาด จ.ตราด มอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้

รองนายกกิ่งกาชาด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ร่วมมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้

งานเทศกาลมังคุดหวานของดี ลานสกาและงานกาชาด ประจำปี 2563

งานเทศกาลมังคุดหวานของดี ลานสกาและงานกาชาด ประจำปี 2563

ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานเทศกาลมังคุดหวานของดี ลานสกาและงานกาชาด ประจำปี 2563

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 รับบริจาคโลหิตจากประชาชน

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 รับบริจาคโลหิตจากประชาชน

เหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตจากประชาชน ณ เทศบาลพระนครศรีอยุธยา

สภากาชาดไทย รับมอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา และตู้กดน้ำเย็น ส่งต่อให้โรงเรียนขาดเเคลน

สภากาชาดไทย รับมอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา และตู้กดน้ำเย็น ส่งต่อให้โรงเรียนขาดเเคลน

พล.โท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา และตู้กดน้ำเย็น จาก มูลนิธิอิออนประเทศไทย เพื่อให้สภากาชาดไทย ส่งมอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ณ โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ

Go Top