ข่าวประชาสัมพันธ์ July 30, 2563

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร  ประชาสัมพันธ์มะพร้าวน้ำหอม

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์มะพร้าวน้ำหอม

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมเปิดงาน Mahachai Coconut Festival 2020 ประชาสัมพันธ์มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว สินค้า GI ของ จ.สมุทรสาคร

โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19

โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ภายใต้โครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19” มอบเงินและเครื่องดื่มโออิชิ โกลด์ – ผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านสภากาชาดไทย

“ภูมิคุ้มกันหมู่” โควิด-19 ไม่ใช่ทางที่เหมาะสม

“ภูมิคุ้มกันหมู่” โควิด-19 ไม่ใช่ทางที่เหมาะสม

“ภูมิคุ้มกันหมู่” โควิด-19 ไม่ใช่ทางที่เหมาะสม

โทรมาตรอัตโนมัติฯ เตือนภัยน้ำท่วมป่าต้นน้ำ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ

โทรมาตรอัตโนมัติฯ เตือนภัยน้ำท่วมป่าต้นน้ำ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดสถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ เตือนภัยน้ำท่วมป่าต้นน้ำ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สานต่อพระดำริ ร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจัดงาน 12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2019

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจัดงาน 12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2019

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค จาก บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจัดงาน 12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2019

งานบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งานบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผวจ.อุบลราชธานี เปิดงานบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ผวจ.สมุทรสงคราม มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้

ผวจ.สมุทรสงคราม มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้

ผวจ.สมุทรสงคราม มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างบ้าน

นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เชิญชวนบริจาคโลหิต วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เชิญชวนบริจาคโลหิต วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายกเหล่ากาชาด จ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมทำความดี เชิญชวนประชาชนบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Go Top