ข่าวประชาสัมพันธ์ July 29, 2563

ผู้อำนวยการกาชาดสากล เตือน ผลกระทบทางอ้อม  จากโรคโควิด-19

ผู้อำนวยการกาชาดสากล เตือน ผลกระทบทางอ้อม จากโรคโควิด-19

ผู้อำนวยการกาชาดสากล เตือน ผลกระทบทางอ้อม จากโรคโควิด-19

กาชาดอินโดนีเซีย

กาชาดอินโดนีเซีย

กาชาดอินโดนีเซีย เตือนภัยวิกฤตสุขภาพโควิด-19 ในอินโดนีเซีย เสี่ยงตกอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถควบคุมได้

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ร่วมกับ องค์การยูนิเซฟ และองค์การอนามัยโลก ได้ออกแนวทางปฏิบัติใหม่สำหรับผู้ปกครองในการพัฒนาและสนับสนุนพัฒนาการเด็ก

ให้เลือด ให้ชีวิต

ให้เลือด ให้ชีวิต

ให้เลือด ให้ชีวิต MTC ร่วมใจบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

ครงการรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย

ครงการรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย

ผจก.บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ เป็นประธานส่งมอบโลหิต 10 ล้านซีซี ให้ แก่ รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ในโครงการรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย

ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตฯ

ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ จ้อย จิติเดชารักษ์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตฯ

นำรายได้ที่มาจาก ยอด YouTube จา มอบให้ รพ.จุฬาฯ

นำรายได้ที่มาจาก ยอด YouTube จา มอบให้ รพ.จุฬาฯ

ทีมผู้กำกับ ค่ายนาดาว บางกอก นำรายได้ที่มาจาก ยอดวิวทาง YouTube จากโปรเจกต์หนังสั้น VDO CALL มอบให้ ศูนย์เชี่ยวชาญ เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก รพ.จุฬาฯ

บทความ : รู้ให้ทัน…โรคต้อกระจก

บทความ : รู้ให้ทัน…โรคต้อกระจก

บทความ : รู้ให้ทัน…โรคต้อกระจก

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซีพี) มอบเงิน ให้ รพ.จุฬาฯ

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซีพี) มอบเงิน ให้ รพ.จุฬาฯ

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซีพี) มอบเงิน ให้ รพ.จุฬาฯ

โออิชิให้ สู้ภัยโควิด-19

โออิชิให้ สู้ภัยโควิด-19

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ มอบเงินพร้อมผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแทพย์ รพ.จุฬาฯ ภายใต้โครงการ “โออิชิให้ สู้ภัยโควิด-19”

Go Top