ข่าวประชาสัมพันธ์ July 6, 2563

เหล่ากาชาด จ.ชัยนาท ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จ.ชัยนาท ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จ.ชัยนาท และ รพ.ชัยนาทนเรนทร ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตจากประชาชน ณ อาคารวิมลคุณากร

Go Top