ข่าวประชาสัมพันธ์ July 3, 2563

ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติฃพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

บริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

บริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จํากัด จัดกิจกรรม “The 25th FTH Voluntary Blood Donation Day 2020” เพื่อร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

รพ.จุฬาฯ

รพ.จุฬาฯ

คุณอารยา อนุโต รับมอบหน้ากากใส่กันละอองฝอย จาก บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จํากัด ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รับมอบเงินในโครงการ “ได้รถ ได้บุญ” จากผู้แทนในนามกรุงศรี ออโต้ เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

GENEROUS DONATION

GENEROUS DONATION

GENEROUS DONATION

งานกาชาด ประจำปี 2562

งานกาชาด ประจำปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากงานกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

63 บาท สู้ Covid

63 บาท สู้ Covid

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินในโครงการ “#63 บาท สู้ Covid” จาก บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด

กอล์ฟการกุศล รายได้มอบให้สภากาชาดไทย

กอล์ฟการกุศล รายได้มอบให้สภากาชาดไทย

คุณรัตยา อำภาพันธ์ รับมอบเงินจากการจัดกิจกรรม “การแข่งขันกอล์ฟการกุศล มกอช.” ประจำปี 2563 จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

ครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย

ครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ “WE STAND TOGETHER” เพื่อจัดซื้อชุดธารน้ำใจและครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

นายกกิ่งกาชาด อ.ด่านขุนทด ร่วมเปิดโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ หอประชุมอำเภอด่านขุนทดจ.นครราชสีมา

Go Top