ข่าวประชาสัมพันธ์ June 12, 2020

มูลนิธิสงเคราะเด็กฯ เดินหน้าสานต่อโครงการแว่นตาเพื่อน้อง

มูลนิธิสงเคราะเด็กฯ เดินหน้าสานต่อโครงการแว่นตาเพื่อน้อง

แว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะเด็กฯ เดินหน้าสานต่อโครงการแว่นตาเพื่อน้อง ตรวจสายตาและประกอบแว่นใหม่ให้น้อง ๆ

วันผู้บริจาคโลหิตโลก

วันผู้บริจาคโลหิตโลก

ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญร่วมบริจาคในวันผู้บริจาคโลหิตโลกพร้อมร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

วันผู้บริจาคโลหิตโลก

วันผู้บริจาคโลหิตโลก

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญร่วมบริจาคในวันผู้บริจาคโลหิตโลก

Blood donation

Blood donation

Blood donation

ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิต

บมจ.เอสเอฟ คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิต โดยจะได้รับบัตรชมภาพยนต์ฟรี 1 ที่นั่ง

ศูนย์เลเซอร์สายตา รพ.จุฬาฯ

ศูนย์เลเซอร์สายตา รพ.จุฬาฯ

ศูนย์เลเซอร์สายตา รพ.จุฬาฯ เชิญชวนประชาชนโหลดแอปพลิเคชัน DRY EYE คัดกรองอาการและพฤติกรรมการใช้สายตาเบื้องต้น

Laser walking canes

Laser walking canes

Laser walking canes

ตั้ว-ศรัณยู เสียชีวิต ณ รพ.จุฬาฯ

ตั้ว-ศรัณยู เสียชีวิต ณ รพ.จุฬาฯ

ตั้ว-ศรัณยู เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับในวัย 59 ปี ณ รพ.จุฬาฯ

บทความเรื่อง ระบบสุขภาพไทย 1 เอเชีย อันดับ 6 โลก

บทความเรื่อง ระบบสุขภาพไทย 1 เอเชีย อันดับ 6 โลก

บทความเรื่อง ระบบสุขภาพไทย 1 เอเชีย อันดับ 6 โลก

บริจาครถพยาบาลกู้ชีพขั้นสูง ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

บริจาครถพยาบาลกู้ชีพขั้นสูง ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

บมจ. ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จัดโครงการ TOA ไม่ทิ้งกัน บริจาครถพยาบาลกู้ชีพขั้นสูง ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

Go Top