ข่าวประชาสัมพันธ์ June 11, 2563

แบ่งปันน้ำใจ แบ่งปันโลหิต สู้ภัยโควิด-19

แบ่งปันน้ำใจ แบ่งปันโลหิต สู้ภัยโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ร่วมเปิดกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านและชุมชน “แบ่งปันน้ำใจ แบ่งปันโลหิต สู้ภัยโควิด-19”

เหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมมอบบ้านอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวผู้ยากไร้

เหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมมอบบ้านอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวผู้ยากไร้

ผวจ.นครปฐม พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมมอบบ้านอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวผู้ยากไร้ และสนับสนุนถุงยังชีพ ใช้ในการดำรงชีวิต

Go Top